Kjegletåka

NGC 2264 inneholder både stjerner og gasståker, og objektet ligger i stjernebildet Monoceros, på 2600 lysårs avstand. Den søndre  delen av objektet kalles Kjegletåka.Dette er et H II område (ionisert hydrogen) . Oppdaget av William Herschel i 1785.

Annet: The Cone Nebula forms part of the nebulosity surrounding the Christmas Tree Cluster. The designation of NGC 2264 in the New General Catalogue refers to both objects and not the nebula alone. The cone’s shape comes from a dark absorption nebula consisting of cold molecular hydrogen and dust in front of a faint emission nebula containing hydrogen ionized by S Monocerotis.

Kjegletåka i NGC 2264. Dette er en 712 sekunders (!) eksponering i 16 tommerens primærfokus, med autoguiding. ISO 1600, Canon 450D modifisert for Hydrogen alpha. Foto: R.S., 12/1/2013, Hågår.

 

Juletrehopen i NGC 2264

Denne øvre delen av NGC 2264 kalles Juletrehopen (en stjernemønster som et opp/ned juletre). Den klare stjernen S-Monocerotis (juletrefoten), er en varm stjerne av spektralklasse O, med 8500 ganger Solens lysstyrke (øverst i bildet)!

Bildet er en mosaikk satt sammen av to bilder. Eksponering 300 sek i primærfokus på 16 tommeren, med autoguiding. ISO 1600. Foto: R.S., 12/1/2013, Hågår

 

 

Hubbles variable tåke

Ved stjernen R Monocerotis (V mag 11) ligger Hubbles variable tåke, NGC 2261. Struktur og lysstyrke varierer over tid. Med en utstrekning på bare 2×4 bueminutter, er dette et ypperlig objekt i en 16-tommer med lang brennvidde. Avstand: ca. 3000 lysår.   Annen info: NGC 2261 var  “first light” i Palomar Observatoriets Hale Teleskop, med selveste Edwin Hubble som observatør, den 26 Januar 1949.

Hubbles variable tåke. Primærfokus, 16 tommer SCT, 360 sek eksponering med guiding, ISO 1600. Hågår, 12/1/2013.