M27 og hydrogen alpha

Dette er en 300 sekunders eksponering med et modifisert Canon 450D, som er mer følsomt for hydrogen alpha lys. Z-strukturen i tåken sees bedre, og dette er da hydrogen-alpha lys (og litt fra nitrogen). Det grønne lyset er mest fra dobbeltionisert oksygen. Øvrig: Dumbbell Nebula / Manualtåka / M27 /  NGC 6853 er en planetarisk tåke i Vulpecula, på 1,360 lysårs avstand.

M27, 300 sek eksponering, ISO1600, med modifisert Canon 450D. Hågår, 12/1/2013. R.S

Legg inn en kommentar