Om Foreningen

GoTAF er en forening for amatør-astronomi der alle er velkomne uansett kunnskapsnivå. Vi har i dag en rekordhøy oppslutning på ca. 60 medlemmer.

Disse kommer hovedsakelig fra Toten og Gjøvik. Foreningens observatorium ligger på Hågår i Vestre Toten.

Som medlem kan du delta på møter, observasjonskvelder og offentlige arrangementer.

Foreningsbladet heter Astro Rapport.

Vi samarbeider også med Vitensenteret Innlandet om blant annet planetarium-show.

GoTAF PDF Folder