Spektral-analyse av Komet C/2009 P1 (Garradd)

En ny artikkel om enkel spektroskopi finnes her.

Denne artikkelen kommer også på trykk i AstroRapport, og blir omhandlet den 17. mars på et av GoTAFs medlemsmøter.

Komet Garradd er synlig i vanlig prismekikkert syd for Hercules. Kometen kommer høyere på himmelen senere utover i 2012.
Det ble brukt et billig “Star analyzer 100” diffraksjonsgitter med 100 linjer/mm i strålegangen i et Newton 10 tommer f/6 teleskop.

Vega med Hydrogen gamma, beta og alpha linjene.

Enkelteksponering av spekteret til kometen. Ekstra emisjon i blått/grønt.
 
Et grovt spektrum av kometen viser emisjonslinjer fra C2 molekylet.

C2 er to karbonatomer som henger sammen, og sender ut lys på visse bølgelengder som tilsvarer energiovergangene til molekylet.

Tid: 1. desember 2011, ca kl 18:30 lokal tid.

Spektrum: 5 ganger 2 min eksponeringer med Canon speilreflekskamera.

Kometens utstrekning samt lave lysstyrke gir relativt lav oppløsning i spekteret.

Spekteret til Vega er er tatt med samme utstyr, til sammenlikning.

Her sees skarpe absorbsjonslinjer til Hydrogen.

Foto og analyse: Roar Skartlien.

Vanlig bilde: Eksponering 53 sek, ISO 800, 20 oktober 2011, primærfokus gjennom Newton 10 tommer f/6.

Observatorium: Quantum Cafe, Fetsund.

Andre eksempler med dette gitteret, og hvor du får tak i det, finner du her: Spektroskopi 

Informasjon om flere kometer samt letekart kan finnes her