Supernova SN2012aw i M95

Flere fotoner er konsumert i Quantum Café på Fetsund. Denne gangen av SN2012aw som ble oppdaget i midten av mars. Supernovaen er av Type II, som er en “ekte” subernova av en rød kjempe.

180s eksponering med ST6, flattfelt og mørkestromskorrigert.

10 tommer Newton. 23. mars. V-filter. Ca. mag 13. Målinger fra dataene kommer senere.


180s eksponering med ST6, gjennom diffraksjonsgitter med 100 linjer per mm.

10 tommer Newton. 24. mars. Spekteret fra galaksen er sterkest, spekteret fra supernovaen er merket.

3x180s eksponering med ST6, gjennom diffraksjonsgitter med 100 linjer per mm. 10 tommer Newton, gitter foran primærfokus. 24 mars. Analysen ble gjort med Rspec programmet. Dette spekteret inneholder mye støy og kalibreringen er derfor ikke veldig nøyaktig. Kalibreringen av dispersjonen (antall piksler per Ångstrøm) ble utført ved hjelp av Denebola (beta Leonis) av type A3V, med sterke hydrogenlinjer. Hydrogen er tydelig i Type II supernovaer, og Hydrogen alpha viser en P-Cygni profil med blåforskjøvet absorbsjon som vist. Dopplerskiftet indikerer en ekspansjonshastighet på gassen på hele 20 000 km/s (+/- 5000 km/s?). En skulle forvente ca 10 000 km/s, men det er som sagt mye støy i dataene, så disse resultatene taes med “en klype salt”. Dette ville antageligvis bli bedre i 16 tommeren med god tracking.

Analyse og foto: Roar Skartlien

Spektral-analyse av Komet C/2009 P1 (Garradd)

En ny artikkel om enkel spektroskopi finnes her.

Denne artikkelen kommer også på trykk i AstroRapport, og blir omhandlet den 17. mars på et av GoTAFs medlemsmøter.

Komet Garradd er synlig i vanlig prismekikkert syd for Hercules. Kometen kommer høyere på himmelen senere utover i 2012.
Det ble brukt et billig “Star analyzer 100” diffraksjonsgitter med 100 linjer/mm i strålegangen i et Newton 10 tommer f/6 teleskop.

Vega med Hydrogen gamma, beta og alpha linjene.

Enkelteksponering av spekteret til kometen. Ekstra emisjon i blått/grønt.
 
Et grovt spektrum av kometen viser emisjonslinjer fra C2 molekylet.

C2 er to karbonatomer som henger sammen, og sender ut lys på visse bølgelengder som tilsvarer energiovergangene til molekylet.

Tid: 1. desember 2011, ca kl 18:30 lokal tid.

Spektrum: 5 ganger 2 min eksponeringer med Canon speilreflekskamera.

Kometens utstrekning samt lave lysstyrke gir relativt lav oppløsning i spekteret.

Spekteret til Vega er er tatt med samme utstyr, til sammenlikning.

Her sees skarpe absorbsjonslinjer til Hydrogen.

Foto og analyse: Roar Skartlien.

Vanlig bilde: Eksponering 53 sek, ISO 800, 20 oktober 2011, primærfokus gjennom Newton 10 tommer f/6.

Observatorium: Quantum Cafe, Fetsund.

Andre eksempler med dette gitteret, og hvor du får tak i det, finner du her: Spektroskopi 

Informasjon om flere kometer samt letekart kan finnes her