Kjegletåka

NGC 2264 inneholder både stjerner og gasståker, og objektet ligger i stjernebildet Monoceros, på 2600 lysårs avstand. Den søndre  delen av objektet kalles Kjegletåka.Dette er et H II område (ionisert hydrogen) . Oppdaget av William Herschel i 1785.

Annet: The Cone Nebula forms part of the nebulosity surrounding the Christmas Tree Cluster. The designation of NGC 2264 in the New General Catalogue refers to both objects and not the nebula alone. The cone’s shape comes from a dark absorption nebula consisting of cold molecular hydrogen and dust in front of a faint emission nebula containing hydrogen ionized by S Monocerotis.

Kjegletåka i NGC 2264. Dette er en 712 sekunders (!) eksponering i 16 tommerens primærfokus, med autoguiding. ISO 1600, Canon 450D modifisert for Hydrogen alpha. Foto: R.S., 12/1/2013, Hågår.

 

M27 og hydrogen alpha

Dette er en 300 sekunders eksponering med et modifisert Canon 450D, som er mer følsomt for hydrogen alpha lys. Z-strukturen i tåken sees bedre, og dette er da hydrogen-alpha lys (og litt fra nitrogen). Det grønne lyset er mest fra dobbeltionisert oksygen. Øvrig: Dumbbell Nebula / Manualtåka / M27 /  NGC 6853 er en planetarisk tåke i Vulpecula, på 1,360 lysårs avstand.

M27, 300 sek eksponering, ISO1600, med modifisert Canon 450D. Hågår, 12/1/2013. R.S