Bli Medlem

Som medlem kan du delta på møter, være med på observasjonskvelder på observatoriet, låne bøker, blader og foreningens utlånsteleskop, og bidra på arrangementer.

Som aktivt medlem har du fri tilgang til vårt observatorium etter opplæring.

Foreningsbladet heter Astro Rapport

Du kan melde deg inn ved å fylle ut innmeldingsskjemaet under.

Om du betaler inn kontingenten til vår konto (se nedenfor) med en gang, så mottar du medlemsmateriell raskest.

Bankkonto: 0530.32.29622
Merk betalingen med «medlemskontingent» og navn.

Vi ønsker deg velkommen som medlem i Gjøvik og Toten Astronomiske Forening.

Fyll ut her for å bli medlem: